Våra Villkor

ithyra drivs av ReuseIT Finance AB, en del av ReuseIT Holding AB.

ithyra är öppen för företag och annan juridisk person inom Sverige. Vid företagsbeställningar åligger det den som gör beställningen att själv se till att han agerar inom ramen för gällande befogenhet och behörighet. Av kommunikationsskäl ska kund som beställer varor i ha en e-postadress, då bekräftelse av beställning och andra meddelanden mellan oss och kunden sker via e-post. Kunden skall regelbundet kontrollera sin e-post sedan en beställning har gjorts eftersom meddelanden från oss skickas till angiven e-postadress.

För beställningar som görs genom ithyra uppkommer ett bindande avtal då beställningen bekräftas via e-post. Annullering av beställning ska ske per e-post eller telefon inom en arbetsdag från att bekräftelsen har skickats till kunden.

Priser 

Samtliga priser är exklusive moms. Moms ska dock alltid betalas. Samtliga priser gäller exklusive investeringsavgifter eller andra nationella pålagor. Priserna omfattar inte heller eventuellt tillkommande kostnader för installationsförberedelser, installation eller omflyttning av ansluten befintlig, eller samtidigt installerad utrustning.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

Leveransvillkor 

Leveranser sker fritt kund till angiven plats. Utrustning som beställs genom webbutiken levereras normalt mellan 2-7 arbetsdagar från det att hyresavtalet har signerats och därmed beställningen har bekräftats. I de fall en vara inte finns i lager utan måste beställas från leverantör kan leveranstiden att komma påverkas.

Synliga och dolda skador som har uppkommit under transport på beställt gods ska meddelas vår serviceavdelning snarast.

Betalningsvillkor 

Vi erbjuder hyresavtal på 6–36 månader. För kompletta hyresvillkor vid avtalssignering.

Retur av utrustning

Hyrestagare har att väl vårda och underhålla hyresobjektet så att det är i gott arbetsdugligt skick. Vid hyrestidens upphörande ska hyresobjektet ej vara i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning. Skulle hyresobjektet på grund av förslitning, vanvård eller annat skäl bli obrukbart före hyrestidens utgång är hyrestagare trots detta skyldig att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Det åligger hyrestagare att ombesörja och bekosta eventuellt erforderlig reparation av hyresobjektet. Under tid då hyresobjektet är under reparation ska full månadsavgift utgå.

När avtalstiden är slut ser vi till att din gamla enhet avidentifieras, raderas på data, uppgraderas och säljs vidare. På så sätt förlängs produktlivscykeln och din klimatpåverkan minskar. Om enheten inte kan säljas vidare återvinns den ansvarsfullt.

Försäkring

När du hyr utrustning genom ithyra är dina produkter försäkrade mot stöld och skada. Försäkringsskyddet är konstruerat så att hyrestagare alltid ska få den funktion som finansierats reparerad eller utbytt snabbt och utan krånglig eller långdragen byråkrati och utan oskäliga självrisker. Skador ska heller inte påverka kundens framtida premie eller möjlighet att få teckna försäkring.