Fördelar med ithyra

Ithyra erbjuder ny Appleutrustning till marknadens bästa priser!

Allt fler företagare och verksamheter blir allt mer medveten om vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. 

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrustning där den tekniska utveckling går snabbt. Hyra är i dag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för finansierbara investeringar.

Flexibilitet
• Under hyrestiden kan utrustningen enkelt uppgraderas, utökas eller bytas ut.

• Efter hyrestiden kan man byta utrustningen, köpa utrustningen till marknadsvärde eller förlänga avtalet.

Enkelt och smidigt
• Snabb och enkel finansiering via digital signering.

Ekonomi 
• Enkelt att budgetera.
• Bra för cashflow och likviditet.
• 100 % avdragsgill

Trygghet
• Vi har lång erfarenhet av IT-finansiering och har högsta kreditrating hos UC.

• Egen service och supportcenter.

• Vi levererar tusentals enheter varje månad.

• Försäkring och garanti mot skada, stöld och andra olyckor

Snabb leverans 
• Vi levererar fraktfritt över hela Sverige.

Miljö och säkerhet
• När avtalstiden är slut ser vi till att din gamla enhet avidentifieras, raderas på data, uppgraderas och säljs vidare. På så sätt förlängs produktlivscykeln och din klimatpåverkan minskar. Om enheten inte kan säljas vidare återvinns den ansvarsfullt.

.