Cookie och integrationspolicy

IT-Hyra drivs av ReuseIT Finance AB, en del av ReuseIT Holding AB.

IT-Hyra behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av desamma. Behandling sker också i direktmarknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för bolag generellt såsom bokföringsregler.

Behandlingen av personuppgifterna kan även ske hos andra bolag som utgör biträden till IT-Hyra. Behandling hos annan sker emellertid endast om vi känner oss trygga i att era personuppgifter får maximalt skydd. Behandlas dina personuppgifter av IT-Hyra har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som IT-Hyra behandlar och att invända mot viss typ av behandling.

Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad. GDPR påverkar inte den relation du har till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter.