FAQ

Kan man beställa som privatperson?
ithyra riktar sig för närvarande enbart till företag och organisationer. 

Hur länge kan man hyra?
Vi erbjuder fasta priser på löptider från 6 till 36 månader. Kortare tid kan offereras på begäran.

Vad händer efter hyresperiodens slut?
Efter hyresperiodens slut och när samtliga hyror är erlagda finns möjlighet att köpa loss utrustningen (till fair market value), byta eller förlänga avtalet. 

Hur sker fakturering? 
Välj mellan månads- eller kvartalshyra. Fakturering sker antingen digitalt eller i pappersform beroende på kundens önskemål.

Är produkterna nya eller begagnade?
ithyra levererar nya produkter i oöppnad förpackning. Via vårt systerföretag www.reuseit.se erbjuder vi även begagnade enheter.

Är produkterna försäkrade?
Utrustningen måste vara försäkrad. Vi erbjuder en allriskförsäkring om ni saknar en egen företagsförsäkring. Årspremie motsvarar 5% av utrustningens anskaffningsvärde.